Jever Pilsner​

Йевер

Тръпчивостта на Йевер е най-важната отличителна черта. Силата на марката е в нейната оригиналност и специален вкус.
Йевер Пилзнер – сразяващо преживяване, отличаващо мъжете от момчетата!
Запомнящият се вкус се дължи на водата, която се добива от същия извор, от който се е добивала и преди 100г. Изворната вода е невероятно чиста и мека и именно това позволява на пивовара да добави повече хмел. Така се постига горчивия характер, който разграничава Йевер от другите бири, и напомня за своя произход още от първата глътка.

Алкохол - 4,8 %​
Опаковка - Бутилка
Разфасовка - 330 мл​

Алкохол

4,8 %

Опаковка

Бутилка

Разфасовка

330 мл