Нашите крафт бири

Каталог

Официален представител за България

Какво предлагаме

БИРА!

01.

Място

Работим с най-добрите немски, чешки и испански пивоварни.

02.

Цвят

Разнообразие от светла, тъмна, червена и полутъмна бира.

03.

Ферментация

Специална селекция на лагер, пилзнер, ейл и вайс бири. 

Каталог

Немска

Чешка

Испанска

Още бира!

БохемЪ

Българска марка с чешки произход!

Светла

Гранат

Ром

Ron Barceló

Автентичен доминикански ром

„БИНДИНГ БЪЛГАРИЯ” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-3451-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта: Oсигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта: 50 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% (50 000,00) лв. Европейско финансиране.

Проектът стартира на: 26.08.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.

Биндинг България ООД
бенефициент по: 


Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19